SOSYAL SORUMLULUK

Grandi İlaç olarak toplumumuzun sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak temel hedeflerimizden biridir. Tüm toplumun yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla öncelikli olarak sağlık, eğitim, çevre ve kültür yararına yapılacak her türlü girişime katkıda bulunmayı bir görev bilir.

Grandi ilaç, insanların yaşam kalitesini yükselten yenilikçi ilaç ve tedavileri sunarak hastalar ve toplumlar için değer yaratırken, sosyal sorumluluklarını yerine getirmeyi de öncelikli görevleri arasında kabul ediyor. Grandi ilaç bir yandan yenilikçi ilaçlara erişimin sürekli daha güçlenmesi için çalışırken, bir yandan da toplumsal ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunmaya önem veriyor.